Kormoran II

Aby zapewnić obywatelom odpowiednią ochronę, każde państwo potrzebuje nowoczesnego wojska, które stanie na wysokości powierzonego mu zadania. Najnowsze technologie wprowadza się więc w wielu sektorach przemysłu zbrojeniowego, nie pomijając także marynarki wojennej. W Polsce, by umożliwić lepszą skuteczność jednostek morskich, zaproponowano projekt nowoczesnego niszczyciela min. Kormoran II, bo tak nazwano przyszły polski okręt bojowy, ma zająć miejsce jednostek wodnych, działających pod nazwą Flaming (206FM), które pojawiły się w kraju w latach sześćdziesiątych XX wieku. Za jego powstanie jest odpowiedzialny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni. Będzie to pierwszy tego typu okręt, który powstanie w polskiej stoczni.

Budowę prototypu niszczyciela rozpoczęto już w 2013 roku, a oddanie go przewidziano na koniec 2016 roku. Prócz niego zlecono wykonanie dwóch jednostek seryjnych, które zostaną skonstruowane już po zdaniu głównego okrętu. Jako materiał, przeznaczony do stworzenia Kormorana II, wybrano stal amagnetyczną, ponieważ ma ona zapewnić proste i szybkie przeprowadzanie wszelkich późniejszych remontów na niszczycielu oraz usprawnić dokonywanie zmian modernizacyjnych (inne surowce byłyby znacznie droższe). Warto wziąć pod uwagę fakt, że cena samej jednostki to zaledwie 1/4 kosztu utrzymania jej podczas trwania całej służby. Główne zadanie, jakie ma być postawione nowemu niszczycielowi, to odnajdywanie i usuwanie min morskich w obszarze polskiej strefy ekonomicznej. Na Kormoranie będzie wykorzystany innowacyjny Okrętowy System Zarządzania Walką (znany także pod kryptonimem SCOT-M).

deski do krojenia maszyny poligraficzne