Przyszłość w przemyśle lekkim?

Odrębną kategorią w przemysłowym świecie jest przemysł lekki, który kiedyś nie miał tak dużego znaczenia, ale obecnie jest szalenie istotny z punktu widzenia gospodarki.

Wcześniej było tak, że to przemysł ciężki, angażujący potężne maszyny i bardzo liczny personel nadawał ton gospodarce.

Było to normą w demoludach, które hołubiły przemysł i etos robotniczy, dlatego tworzono liczne zakłady, z których jedynie część działała w zgodzie z rachunkiem ekonomicznym.

Pozostałe dawały pracę, ale ich działalność nie była tak naprawdę opłacalna.

Wytwarzane towary zalegały w magazynach, ponieważ nie było na nie popytu.

Możliwość ich sztucznego „sprzedawania” również była ograniczona, więc ten ekonomiczny nonsens sprawił w końcu, że system socjalistycznej gospodarki runął z hukiem.

Dziś całkiem dobrze ma się przemysł lekki, który sprowadza się głównie do wytwarzania mniejszych przedmiotów o różnorodnym zastosowaniu.

Tam również częściej przydaje się ludzka ręka, którą stosunkowo trudno zastąpić maszyną.

http://www.wostal.biz/ brama przesuwna ei60 www.opieka.edu.pl