Polityka przemysłowa

Polityka przemysłowa to rodzaj polityki ekonomicznej, to inaczej działania państwa, aby zwiększyć konkurencję na rynkach zagranicznych, stymulować zmiany technologiczne i strukturalne w przemyśle oraz pobudzenie innowacji.

Chociaż sama nazwa brzmi jak wewnętrzne ustalenia wewnątrz przedsiębiorstwa jest to większe przedsięwzięcie.

Przemysł ma znaczący wpływ na gospodarkę kraju, dlatego właśnie władze jego pozwalają sobie na ingerencję, co prawda w szczególności taką, która ma wspomóc i sam proces produkcji, ale i dystrybucję oraz eksport.

Każdy kraj ma swoją politykę, chociaż przez różnego rodzaju instytucje niektóre z nich są połączone priorytetami tak jest w przypadku chociażby państw demokratycznych należących do Unii Europejskiej.

Dzięki przynależności do tego typu organizacji kraje do niej należące mogą liczyć nie tylko na współpracę, ale obarczone są różnego rodzaju obowiązkami wszystkie takimi samymi, co sprawia, że wiele z nich ma postawioną wysoko poprzeczkę, ponieważ różna jest ich sytuacja ekonomiczna.

http://www.wostal.biz/ https://www.relpol.pl/ www.speedbodytec.pl