Śrutownik w piwowarstwie

Maszyna specyficzna i mająca bardzo przyjemne dla większości konsumentów zastosowanie to śrutownik. Umożliwia on mielenie ziaren zbóż, wskutek czego powstaje śruta zbożowa. Można ją wykorzystać dwojako. Zastosowanie typowe w ramach gospodarstw rolnych to pasza dla zwierząt hodowlanych, która jest dla nich cennym źródłem składników odżywczych.

Tutaj ważna uwaga techniczna – pod kątem paszy najlepiej jest korzystać ze śrutowników kamieniowych, które sprawdzają się lepiej niż modele bijakowe. Istotne jest także odpowiednie wysuszenie zboża. Jeśli jest ono wilgotne, w czasie pracy wzrasta temperatura, co może skutkować uszkodzeniem maszyny. Drugie zastosowanie śrutownika to produkcja piwa.

Śrutowaniu poddawany jest wówczas słód, czyli ziarna zbóż, które zaczęły kiełkować, a następnie zostały wysuszone. Śruta jest dodawana do wody i gotowana celem rozkładu skrobi na cukry proste. W piwowarstwie proces ten nazywa się zacieraniem. Tak uzyskany wywar po przefiltrowaniu stanowi podstawę brzeczki piwnej, która następnie jest poddawana dalszej „obróbce”.

http://www.bamartech.pl/ serwis koparek Poznań