Nauka w służbie przemysłu

Dynamiczny rozwój maszyn przemysłowych oraz przemysłu jako takiego nie byłby możliwy, gdy nie stały postęp w nauce. To eksperci akademiccy i pracownicy ośrodków badawczych są nierzadko sprawcami tego, że w fabrykach implementuje się nowe technologie, a ogólna wydajność przedsiębiorstw stale rośnie.

Te wielkie działa świadczą o czymś bardzo ważnym, o czym zbyt często zapominamy. Otóż nie ma konfliktu pomiędzy światem ludzi z tytułami naukowymi a światem ludzi „prostych”, o być może mniejszym wykształceniu.

W gruncie rzeczy jedni drugim są potrzebni i wzajemna kooperacja i zależność jest czymś naturalnym. Nie można pogardzać chłopem i równocześnie zajadać się jarzynami czy chlebem – taka postawa jest wewnętrznie sprzeczna i nonsensowna.

Budowanie wzajemnego szacunku to kwestia kluczowa. Stąd przypominamy, że dzięki zaangażowaniu naukowców powstała większość innowacji, które wsparły przemysł, a dzięki zaangażowaniu „zwykłych” robotników te innowacje codziennie udaje się obrócić w czyn.

I tego się trzymajmy.

Wostal kamienny fornir z kamienia https://rawimet.pl/giecie_stali_weglowej