Do sanatorium wraz z ZUS

W niektórych przypadkach istnieje możliwość udania się do sanatorium na koszt ZUS. Dotyczy to wyłącznie tych osób, które są ubezpieczone w ZUS. Drugim, ale niezwykle istotnym warunkiem branym pod uwagę jest szansa na powrót do aktywności zawodowej chorego. Na skierowanie od ZUS mogą liczyć wyłącznie te osoby, których pobyt w sanatorium pozwoli wykonywać pracę zawodową. W jaki sposób można ubiegać się o taki wyjazd? Na początku należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu wraz z dokumentacją medyczną.

Na tej podstawie lekarz ocenia, czy jest szansa uzyskania skierowania do sanatorium. Następnie całość przesyłana jest do ZUS. W niektórych przypadkach dalsze badania nie są konieczne. Dotyczy to takich przypadków, w których pracownicy ZUS nie mają wątpliwości, że wyjazd znacząco poprawi stan zdrowia. Częściej jednak pacjent musi udać się do lekarza orzecznika, który ma decydujące zdanie o tym, czy świadczenie jest zasadne.

Niewątpliwą zaletą wyjazdów do sanatorium z ZUS jest to, że są znacznie krótsze terminy oczekiwania.

handel gazem https://bezpieczenstwo-bhp.pl/blog/259_badania-okresowe-pracownikow.html