Czas pracy

W każdej pracy, bez względu na branżę i zakres wykonywanych obowiązków jest tak zwany czas pracy, zwykle jest on normowany, czyli pracownik ma wyznaczone dni, w jakich ma pracować oraz ilość godzin podawana najczęściej w ilości na tydzień.

Jest to regulowane przez kodeks pracy, jeśli między pracownikiem a pracodawcą doszło do podpisania umowy o pracę.

Czy w przemyśle czas pracy jest inny? Zasadniczo nie, chociaż różne są godziny pracy.

mianowicie w zakładach przemysłowych i produkcyjnych praca jest systemowa co oznacza, że odbywa się ona w dwóch lub trzech przedziałach godzinowych.

Czy pracownicy mogą sobie wybierać, w jakim przedziale godzinowym chcą pracować? Zwykle nie, jest to ustalone odgórnie i każdy pracownik musi przestrzegać tych reguł.

Zdarzą się odstępstwa od tej zasady – jest to kwestia umowna między pracodawcą a pracownikiem.

W przypadku zawodów z użyciem narzędzi i maszyn niezwykle ważne jest, by pracownicy mieli komfort pracy, źle wykonane obowiązki mogą być niebezpieczne w skutkach.

Bamar Tech odlewnia aluminium